Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phòng thí nghiệm khí lưu huỳnh đioxit được điều c

Trong phòng thí nghiệm khí lưu huỳnh đioxit được điều c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phòng thí nghiệm, khí lưu huỳnh đioxit được điều chế từ cặp chất


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Giải chi tiết:

Trong phòng thí nghiệm, khí lưu huỳnh đioxit được điều chế từ cặp chất K2SO3 và HCl.

PTHH: K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2↑ + H2O

Đáp án B

Ý kiến của bạn