Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phòng thí nghiệm khi thắp đèn cồn hơi cồn phản ứn

Trong phòng thí nghiệm khi thắp đèn cồn hơi cồn phản ứn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phòng thí nghiệm, khi thắp đèn cồn, hơi cồn phản ứng với oxi trong không khí, dấu hiệu phản ứng xảy ra là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cồn + khí oxi → khí cacbonic + hơi nước

Giải chi tiết:

Trong phòng thí nghiệm, khi thắp đèn cồn, hơi cồn phản ứng với oxi trong không khí, dấu hiệu phản ứng xảy ra là có sự phát sáng, tỏa nhiệt và có sự thay đổi tính chất của chất.

Đáp án A

Ý kiến của bạn