Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá tình phát sinh loài người, sự hình thành con người

Trong quá tình phát sinh loài người, sự hình thành con người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá tình phát sinh loài người, sự hình thành con người có dáng đứng thẳng, có hộp sọ với kích thước lớn là kết quả của quá trình


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Sự tiến hóa của loài người chịu tác động của các nhân tố sinh học và nhân tố xã hội. Nhân tố sinh học (đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên...) đã hình thành nên con người có cấu trúc sinh học như ngày nay. Do vậy dáng đứng thẳng, cấu trúc của họp sọ là kết quả của tiến hóa sinh học, do các nhân tố đột biến, chọn lọc tự nhiên...

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn