Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh gi

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh giữa các quần thể trong quần xã diễn ra khốc liệt nhất khi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh giữa các quần thể trong quần xã diễn ra khốc liệt nhất khi: ở giai đoạn cuối cùng của diễn thế

Khi đó, quần xã ở trạng thái đỉnh cực, môi trường đạt đến giới hạn chứa số loài và số lượng cá thể của loài. Từ đó dẫn đến cạnh tranh khốc liệt tranh giành nguồn sống

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn