Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì:

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong diễn thế sinh thái nguyên sinh thì số lượng loài trong quần xã ngày một tăng lên

Thức ăn cho sinh vật dị dưỡng giảm xuống => Hô hấp tăng lên=> Thất thoát năng lượng nhiều hơn => chuỗi thức  ăn trong quần xã ngắn hơn

Đáp án B

A-  Sai kích thước các quần thể giảm xuống  do số lượng loài  tăng lên 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn