Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình điều hòa hoạt động của Operon. Khi môi trườn

Trong quá trình điều hòa hoạt động của Operon. Khi môi trườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình điều hòa hoạt động của Operon. Khi môi trường không có Lactozơ thì protein ức chế bám vào vùng nào của Operon Lac?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn