Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình điều hòa hoạt động gen, điều hòa số lượng mA

Trong quá trình điều hòa hoạt động gen, điều hòa số lượng mA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình điều hòa hoạt động gen, điều hòa số lượng mARN được tổng hợp trong tế bào là điều hòa ở mức độ.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều hòa số lượng mARN được tổng hợp là điều hòa ở mức độ phiên mã.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn