Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh mang kiểu

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh mang kiểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AaBb  xảy ra sự đổi chỗ giữa gen D và d có thể các loại giao tử tương ứng với bao nhiêu trường nào sau đây?

(1) ABDE, abde, AbDe, aBdE.

(2) ABDE, ABde, abDe, abdE.

(3) ABDE, abde, ABDe, abdE.

(4) ABDE, abde, ABdE, abDe.

(5) AbDE, aBde, AbdE, aBDe.

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Một tế bào sinh tinh AaBb khi giảm phân cho 2 loại giao tử AB + ab hoặc Ab + aB.

+ Trường hợp 1:

                

→ Cho 4 loại giao tử: ABDE, abde, ABdE, abDe.

+ Trường hợp 2:

             

→ Cho 4 loại giao tử: ABde, abDE, ABDe, abdE.

+ Trường hợp 3:

              

→ Cho 4 loại giao tử: AbDE, aBde, AbdE, aBDe.

+ Trường hợp 4:

          

→ Cho 4 loại giao tử: Abde, aBDE, AbDe, aBdE.

- Phương án (4) và (5) đúng.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn