Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBBfrac{DE}{de}X_{n}^{M}X_{N}^{m} đã xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d với tần số 30%. Giữa alen M và m với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết thì loại giao tử  ABDEX_{N}^{M} được tạo ra chiếm tỉ lệ :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có A= 0,5

B = 1

DE là giao tử hoán vị có tần số là : 0,5 –   = 0,35

MN là giao tử hoán vị nên MN =  =  0,1

Giao tử  được tạo ra với tỉ lệ : 0,5 x 1 x (0,5 – 0,15) x 0,1 = 0,0175 = 1,75%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn