Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp v

Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit trong cặp tương đồng xảy ra ở


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kì đầu I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST kép tương đồng

Kì giữa I các NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau I  các NST trong cặp tương đồng phân ly độc lập về 2 cực tế bào

Kì đầu II ngắn, không có hiện tượng gì đặc biệt

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn