Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản c

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?A. B. .C. D. 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quá trình nhân đôi ADNtrên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạnVì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn