Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học, một học s

Trong quá trình ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học, một học s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học, một học sinh khi so sánh sự giống và khác nhau giữa các đặc điểm gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ở ruồi giấm đã lập bảng tổng kết sau:

Số thông tin mà học sinh trên đã nhầm lẫn khi lập bảng tổng kết là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án (4) sai, tất cả các gen đều có khả năng bị đột biến.

- Phương án (6) sai, gen nằm trên NST giới tính ở giới XX hoặc gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng của giới XY đều tồn tại thành từng cặp gen alen.

- Phương án (7) sai, trên NST thường không mang gen quy định giới tính.

- Phương án (10) sai, các gen nằm trong nhân tế bào đều phân chia đồng đều trong phân bào.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn