Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình phân bào, sự trao đổi các đoạn không tương ứ

Trong quá trình phân bào, sự trao đổi các đoạn không tương ứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình phân bào, sự trao đổi các đoạn không tương ứng giữa 2 crômatit thuộc 2 NST không tương đồng sẽ gây ra hiện tượng:  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sự trao đổi trên sẽ dẫn đến hiện tượng đột biến chuyển đoạn NST

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn