Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sự kiện không diễn ra trong tiến hóa hóa học là C

Hình thành nên các tế bào sơ khai là kết quả của quá trình tiến hóa tiền sinh học

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn