Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá  trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đ

Trong quá  trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá  trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất, loại chất hữu cơ mang thông tin di truyền đầu tiên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chất hữu cơ mang thông tin di truyền đầu tiên là ARN.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn