Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình phiên mã, enzim ARN-poli meraza bám vào:

Trong quá trình phiên mã, enzim ARN-poli meraza bám vào:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình phiên mã, enzim ARN-poli meraza bám vào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn