Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số alen củ

Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số alen củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhân tố làm thay đổi tần số alen chậm nhất là đột biến

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn