Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị p

  Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn