Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội. Trên một nhi

Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội. Trên một nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội. Trên một nhiễm sắc thể thường xét hai locut gen: Gen A có 2 alen, gen B có 3 alen. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, xét một locut gen có 5 alen. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trên trong quần thể là bao nhiêu?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Kí hiệu gen trên NST: 

- Số kiểu gen dị hợp 3 cặp gen = 2 cặp gen dị hợp trên cặp NST thường + 1 cặp gen dị hợp trên NST giới tính : 

 

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn