Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần thể người có một số thể đột biến (1) Ung thư máu

Trong quần thể người có một số thể đột biến (1) Ung thư máu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần thể người có một số thể đột biến

(1) Ung thư máu

(2) Hồng cầu hình liềm

(3) Bạch tạng

(4) Claiphento

(5) Dính ngón tay 2 và 3

(6) Máu khó đông

(7) Tớc nơ

(8) Đao

(9) Mù màu

Những thể đột biến lệch bội là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các thể đột biến lệch bội là (4) (7) (8)

- Claiphento có bộ NST XXY

- Tớc nơ có bộ NST XO

- Đao có 3 NST số 21

1 là do đột biến cấu trúc NST gây ra

2, 3,5,6,9 là do đột biến gen gây ra

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn