Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung th

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu.                (2) Hồng cầu hình liềm.                      (3) Bạch tạng.

(4) Claiphentơ.                   (5) Dính ngón tay 2 và 3.                    (6) Máu khó đông.

(7) Tơcnơ.                          (8) Đao.                                               (9) Mù màu.

Những thể đột biến lệch bội là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1),(5) là đột biến cấu trúc NST

(2), (3), (6), (9) là đột biến gen

(4) , (7), (8) là đột biến lệch bội

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn