Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung th

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu   (2) Hồng cầu hình liềm  (3) Bạch tạng

(4)Claiphento                 (5) Dính ngón tay 2 và 3         (6) Máu khó đông

(7) Tơcno                       (8) Đao                 (9) Mù màu

Những thể đột biến lệch bội là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đột biến lệch bội là :

4 : Claiphento - XXY

7 : Tơcno    - XO

8 : Đao- 3 chiếc số 21

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn