Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quần thể tự phối, tỷ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng lên, có cả đồng hợp lặn và đồng hợp trộiĐáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn