Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữ

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữa các cá thể khác loài và tăng khả năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng làm giảm cạnh tranh giữa các loài và tăng khả năng sử dụng nguồn sống là phân tầng trong quần xã. Mỗi loài chiếm 1 tầng không gian, phân chia với nhau, qua đó giảm thiểu sự chạm mặt và cạnh tranh nhau.

Mặt khác, sự phân chia ấy cũng giúp chúng tận dụng tối đa môi trường

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn