Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần xã sinh vật, hiện tượng nào sau đây sẽ làm giảm c

Trong quần xã sinh vật, hiện tượng nào sau đây sẽ làm giảm c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần xã sinh vật, hiện tượng nào sau đây sẽ làm giảm cạnh tranh giữa các cá thể khác loài, tăng khả năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sự phân tầng trong quần xã hay phân ly ổ sinh thái làm giảm sự cạnh tranh giữa các cá thể khác loài,các loài sống ở các tầng cây khác nhau tránh cạnh tranh về nơi ở, nguồn thức ăn,...nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn