Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng

Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng có xu hướng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- SGK cơ bản trang 176.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn