Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây không phải l

Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây không phải l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây không phải là quan hệ đối kháng?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Mối quan hệ hỗ trợ gồm: cộng sinh, hợp tác, hội sinh.

- Mối quan hệ đối kháng gồm: cạnh tranh, ức chế - cảm nhiễm, kí sinh, động vật ăn thịt và con mồi.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn