Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quang phổ nguyên tử hidro, khi electron chuyển từ quỹ

Trong quang phổ nguyên tử hidro, khi electron chuyển từ quỹ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quang phổ nguyên tử hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì phát ra một pho-ton có bước sóng 487,13nm; khi electron chuyển từ quỹ đạo L vè quỹ đạo K thì phát ra pho-ton có bước sóng 121,78 nm. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì phát ra pho-ton có bước sóng gần bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi λNL là bước sóng phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L, λLK là bước sóng phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K, λNK là bước sóng phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo K

Khi đó ta có: ({{hc} over {{lambda _{NL}}}} = {E_N} - {E_L}(1);{{hc} over {{lambda _{LK}}}} = {E_L} - {E_K}(2))     

Từ (1) và (2) ta có: ({{hc} over {{lambda _{NK}}}} = {E_N} - {E_K} = {E_N} - {E_L} + {E_L} - {E_K} = {{hc} over {{lambda _{NL}}}} + {{hc} over {{lambda _{LK}}}})

(Leftrightarrow {1 over {{lambda _{NK}}}} = {1 over {{lambda _{NL}}}} + {1 over {{lambda _{LK}}}} Leftrightarrow {1 over {{lambda _{NK}}}} = {1 over {487,13}} + {1 over {121,78}} Leftrightarrow {lambda _{NK}} = 97,4nm = 0,0974mu m)                  

 Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn