Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô H dãy

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô H dãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Laiman có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lí thuyết mẫu nguyên tử Bo:


Giải chi tiết:

 Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Laiman có vô số vạch bức xạ nằm trong vùng tử ngoại.

Chọn B.

Ý kiến của bạn