Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các anđehit sau: HCHO, CH3CHO, CH≡C-CHO,

Trong số các anđehit sau: HCHO, CH3CHO, CH≡C-CHO,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các anđehit sau: HCHO, CH3CHO, CH≡C-CHO, (CHO)2, CH3-C≡C-CHO. Có bao nhiêu anđehit mà khi tráng gương hoàn toàn thu được nhiều hơn 216 gam kết tủa nếu các chất ban đầu đều là 1 mol ? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nAg > 2 mol => nAg : nchất > 2

=> andehit phải là HCHO hoặc có nhiều hơn 1 nhóm CHO trong phân tử

Hoặc có thêm C≡C đầu mạch

HCHO, CH≡C-CHO, (CHO)2

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn