Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức C8H

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức C8H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức C8H10O2 có bao nhiêu đồng phân X vừa phản ứng với NaOH vừa thỏa mãn điều kiện theo chuỗi sau : X overset{-H2O}{rightarrow} Y overset{Xt}{rightarrow} Polime ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn