Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl cl

Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl cl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3-đien; clobenzen. Có bao nhiêu chất được dùng để tổng hợp polime bằng một phản ứng ? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3-đien

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn