Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các đối tượng sinh vật dưới đây, đối tượng nào khôn

Trong số các đối tượng sinh vật dưới đây, đối tượng nào khôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các đối tượng sinh vật dưới đây, đối tượng nào không được coi là sinh vật biến đổi gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đối tượng không được coi là sinh vật biến đổi gen là chuối nhà (3n)

Chuối nhà là sinh vật đột biến số lượng NST

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn