Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các loại đột biến NST, loại đột biến nào sau đây kh

Trong số các loại đột biến NST, loại đột biến nào sau đây kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các loại đột biến NST, loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần và số lượng các gen trên mỗi NST?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đảo đoạn  không làm thay đổi thành phần và số lượng các gen trên mỗi NST là 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn