Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản của phâ

Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản của phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản của phân tử ADN, phát biểu không chính xác là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không chính xác là C

Quá trình tự sao ( nhân đôi DNA ) có cần sử dụng các đoạn ARN mồi

=> Để tổng hợp được các đoạn mồi thì cần có các ribonucleotit

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn