Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axet

Trong số các tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn