Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong số các ví dụ chỉ ra dưới đây, ví dụ nào cho thấy mô hì

Trong số các ví dụ chỉ ra dưới đây, ví dụ nào cho thấy mô hì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các ví dụ chỉ ra dưới đây, ví dụ nào cho thấy mô hình phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phân bố ngẫu nhiên khi điều kiện sống dồi dào và không có sự cạnh tranh, môi trường đồng đều

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn