Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các xu hướng sau: (1) Tần số các alen không đổi qu

Trong số các xu hướng sau: (1) Tần số các alen không đổi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các xu hướng sau:

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ. 

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.        

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.

(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

(5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

(6) Đa dạng về kiểu gen                                       

(7) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

Những xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn là (1); (3); (5); (7).

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn