Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong số các xu hướng sau: (1) Tần số các alen không đổi qu

Trong số các xu hướng sau: (1) Tần số các alen không đổi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong số các xu hướng sau:

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.

(4) Quần thể được phân hóa tạo thành các dòng thuần.

(5) Làm giảm độ đa dạng di truyền.

(6) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

Có bao nhiêu xu hướng biểu hiện ở quần thể tự thụ phấn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xu hướng  của quần thể tự thụ phấn gồm có 1,3,4,5,6

1-    Sai vì tần số alen  không thay đổi qua các thế hệ tự thụ

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn