Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào bộ phận nào là quan trọng nhất Nhân vì nh

Trong tế bào bộ phận nào là quan trọng nhất Nhân vì nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào, bộ phận nào là quan trọng nhất ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong tế bào nhân là quan trọng nhất vì vì nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào và có vai trò quan trọng trong sự di truyền.

Chọn A

Ý kiến của bạn