Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể

Trong tế bào, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong tế bào, các gen nằm cùng trên 1 NST sẽ tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn