Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào, mARN có vai trò gì?

Trong tế bào, mARN có vai trò gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào, mARN có vai trò gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vai trò mARN trong tế bào là A. truyền thông tin di truyền từ ADN đến protein.       

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn