Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào năng lượng ATP được sử dụng vào các việc c

Trong tế bào năng lượng ATP được sử dụng vào các việc c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như:

(1) Phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể;

(2) Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào;

(3) Vận chuyển các chất qua màng;

(4) Sinh công cơ học.

Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như

(2) Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào;

(3) Vận chuyển các chất qua màng;

(4) Sinh công cơ học.

Chọn D

Ý kiến của bạn