Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào nhân thực, thứ tự sắp xếp từ đơn vị cấu trúc cơ

Trong tế bào nhân thực, thứ tự sắp xếp từ đơn vị cấu trúc cơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào nhân thực, thứ tự sắp xếp từ đơn vị cấu trúc cơ bản đến phức tạp của NST là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong tế bào nhân thực, thứ tự sắp xếp từ đơn vị cấu trúc cơ bản đến phức tạp của NST là : nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit

đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn