Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào sống, sự phiên mã diễn ra ở

Trong tế bào sống, sự phiên mã diễn ra ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào sống, sự phiên mã diễn ra ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong tế bào sống, sự phiên mã diễn ra ở  trên cromatit (nơi chứa ADN )

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn