Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tháng 9/1930, nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã sử dụng hìn

Trong tháng 9/1930, nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã sử dụng hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tháng 9/1930, nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã sử dụng hình thức đấu tranh cao nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn