Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thang máy, tại trần người ta treo một con lắc lò xo có

Trong thang máy, tại trần người ta treo một con lắc lò xo có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thang máy, tại trần người ta treo một con lắc lò xo có độ cứng k=25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a=g/10. Lấy g=π2 m/s2=10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn