Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thành phần phân tử của ancol X có nC = n<su

Trong thành phần phân tử của ancol X có nC = n<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thành phần phân tử của ancol X có nC = nO. Điều khẳng định nào sau đây về X là  đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn