Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm của mình, để xác định kiểu gen của các cơ t

Trong thí nghiệm của mình, để xác định kiểu gen của các cơ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm của mình, để xác định kiểu gen của các cơ thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã cho các cây này


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Menden đã sử dụng phép lai phân tích để xác định kiểu gen của các cá thể có kiểu hình trội ở F2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn