Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe hẹp Y-âng, hai

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe hẹp Y-âng, hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe hẹp Y-âng, hai khe cách nhau 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chưa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm chưa đồng thời bốn bức xạ có bước sóng 750 nm; 600 nm; 500 nm và 450 nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có giá trị là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Giả sử M là vị trí trùng nhau của 4 bức xạ trên

Khi đó xM = k1.i1 = k2.i2 = k3.i3 = k4.i4 75k1 = 60k2 = 50k3 = 45k4

+ Ta thấy BCNN(75; 60; 50; 45) = 900

=> Vị trí trùng nhau đầu tiên sau vị trí vân trung tâm là vị trí vân sáng bậc k1 = 12 của bức xạ 1, vị trí vân sáng bậc k2 = 15 của bức xạ 2, vị trí vân sáng bậc k3 = 18 của bức xạ 3, vị trí vân sáng bậc k4 = 20 của bức xạ 4

=>  Khoảng vân trùng iT = 12i1 = 15i2 = 18i3 = 20i4 =  (12.{{0,75.1} over {0,5}} = 18(mm))

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn